Utbrytaren, 2001

     skulptur och fotografi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                           

  Skulptur, blandteknik, 100x12x15cm  

 

     

                                                   

                                               Färgfotografi 50x40cm

 

            

 tillbaka<<<                 

 

 

 

 

 

Kristina Schmid © 2009/BUS